mos2014

12.10.2014 bolo vo aule Trangusovho domu seniorálne stretnutie modlitebného spoločenstva. Základná téma bola: Radosť v srdci-ako ju získať. Účasť bratov a sestier z MOSu nebola vysoká pre iné paralelene prebiehajúce akcie. Napriek tomu v prvej časti programu účinkovali deti z Evanjelickej materskej škôlky, ktoré nám ukázali, ako získať radosť v srdci skrze dôveru v Pána Boha. Po prehliadke priestorov materskej škôlky stretnutie pokračovalo príspevkom brata Liptáka, ktorý rozprával o svojom boji so závislosťou, ktorý vďaka Pánu Bohu a modlitbám mnohých vyhral a mohol pocítiť radosť v srdci ako Božie dieťa, ktoré Pán Boh neopustí, ani keď sme veľmi zlí, ale nám milostivo odpúšťa a žehná nám ako najlepší Otec.

Ďaľšie fotky si môžete pozrieť kliknutím na obrázok.

 MUDr. Soňa Šimková

 

 

pistonxEvanjelická materská škola12.10.2014 bolo vo aule Trangusovho domu seniorálne stretnutie modlitebného spoločenstva. Základná téma bola: Radosť v srdci-ako ju získať. Účasť bratov a sestier z MOSu nebola vysoká pre iné paralelene prebiehajúce akcie. Napriek tomu v prvej časti programu účinkovali deti z Evanjelickej materskej škôlky, ktoré nám ukázali, ako získať radosť v srdci skrze dôveru v Pána Boha....Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Nová Ves