pozvánka
Cirkevný zbor EVAV na Slovensku Spišská Nová Ves
a Evanjelická materská škola Si Vás dovoľujú pozvať na slávnosť pri príležitosti 5. výročia vzniku Evanjelickej materskej školy v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa uskutoční 12. júna 2016.

Program začne slávnostnými službami Božími o 9:00 v chráme Božom v Spišskej Novej Vsi.

pistonxCirkevný zborCirkevný zbor EVAV na Slovensku Spišská Nová Ves a Evanjelická materská škola Si Vás dovoľujú pozvať na slávnosť pri príležitosti 5. výročia vzniku Evanjelickej materskej školy v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa uskutoční 12. júna 2016. Program začne slávnostnými službami Božími o 9:00 v chráme Božom v Spišskej Novej Vsi.Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Nová Ves