2percentaBETEZDA n.o.
Letná 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 31257356

je zaradená do zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmov za zdaňované obdobie 2016. Budeme vďační, ak prispejete a my sa vynasnažíme rozšíriť jej služby na ďalších, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. V minulom roku sme vďaka Vám získali 679 EUR.

Týmto chceme všetkým, čo nás podporili v roku 2015 vysloviť úprimnú vďaku a dúfame, že nás naďalej budete podporovať nielen finančne ale aj modlitbami .

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP, nové)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2016 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2016(word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, totožné s rokom 2016)

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie:

Uvedú v daňovom priznaní

 1. IČO organizácie: 31257356
 2. Právna forma: Nezisková organizácia
 3. Obchodné meno: BETEZDA
 4. Ulica: Letná 35
 5. PSČ a obec: 05201 Spišská Nová Ves
pistonxCirkevný zborBETEZDA n.o. Letná 35, 05201 Spišská Nová Ves IČO: 31257356 je zaradená do zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmov za zdaňované obdobie 2016. Budeme vďační, ak prispejete a my sa vynasnažíme rozšíriť jej služby na ďalších, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. V minulom roku sme vďaka Vám získali 679 EUR. Týmto chceme všetkým,...Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Nová Ves