Kde a Kedy

Letný detský biblický tábor sa uskutoční od 10. júla  do 14. júla 2017 v mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove.

Pre koho

Tábor je určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov.

Program

Program tábora je zameraný na budovanie vzťahov medzi deťmi, voľnočasové aktivity a zábavné štúdium Biblie. Témou tohtoročného tábora je Tábor Gilgál. Pre deti sú naplánované veľké hry, umelecké workshopy, výlet do Vysokých Tatier, karneval, táborák, večerný program, naučia sa piesne a hry.

Stravovanie

Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie 5 x denne priamo v ubytovacom zariadení spolu s pitným režimom.

Cena

Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný:

V cene je zahrnuté ubytovanie, stravovanie 5x denne, pitný režim, materiál na workshopy, cestovné počas celého tábora. Celkové náklady na jedno dieťa predstavujú minimálne 100,- €. Zvyšnú sumu dopláca Cirkevný zbor ECAV Spišská Nová Ves.

Ďalšie informácie nájdete po otvorení papierovej prihlášky na tábor.

 

pistonxCirkevný zborKde a Kedy Letný detský biblický tábor sa uskutoční od 10. júla  do 14. júla 2017 v mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove. Pre koho Tábor je určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov. Program Program tábora je zameraný na budovanie vzťahov medzi deťmi, voľnočasové aktivity a zábavné štúdium Biblie. Témou tohtoročného tábora...Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Nová Ves