Author Archives: pistonx

Služby Božie počas sviatkov

10. 12. 2017 Spišská Nová Ves 09:00 2. nedeľa adventná Smižany 13. 12. 2017 Spišská Nová Ves 17:00 Večerné SB Smižany 18:15 17. 12. 2017 Spišská Nová Ves 09:00  Služby Božie s Večerou Pánovou 3. nedeľa adventná Smižany 10:30  Služby Božie s Večerou Pánovou 20. 12. 2017 Spišská Nová Ves 17:00 Večerné SB Smižany 18:15  24. 12. 2017  Spišská Nová Ves  09:00  Služby Božie s Večerou Pánovou 4. nedeľa adventná Smižany 10:30 Služby Božie s Večerou Pánovou 24. 12. 2017 Spišská Nová Ves 16:00 Štedrý večer Smižany 17:30 25. 12. 2017 Spišská Nová ves 09:00 1. slávnosť vianočná Smižany 10:30…
pokračuj v čítaní
Cirkevný zbor

Letný biblický tábor 2017 – Tábor Gilgál

Kde a Kedy Letný detský biblický tábor sa uskutoční od 10. júla  do 14. júla 2017 v mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove. Pre koho Tábor je určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov. Program Program tábora je zameraný na budovanie vzťahov medzi deťmi, voľnočasové aktivity a zábavné štúdium Biblie. Témou tohtoročného tábora je Tábor Gilgál. Pre deti sú naplánované veľké hry, umelecké workshopy, výlet do Vysokých Tatier, karneval, táborák, večerný program, naučia sa piesne a hry. Stravovanie Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie 5 x denne priamo v ubytovacom zariadení spolu s pitným režimom. Cena Rodič (zákonný zástupca) účastníka…
pokračuj v čítaní
Cirkevný zbor

2% pre BETEZDU

BETEZDA Letná 35, 05201 Spišská Nová Ves IČO: 31257356 je zaradená do zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmov za zdaňované obdobie 2016. Budeme vďační, ak prispejete a my sa vynasnažíme rozšíriť jej služby na ďalších, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. V minulom roku sme vďaka Vám získali 679 EUR. Týmto chceme všetkým, čo nás podporili v roku 2015 vysloviť úprimnú vďaku a dúfame, že nás naďalej budete podporovať nielen finančne ale aj modlitbami . Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba: 2%…
pokračuj v čítaní

Program Služieb Božích počas Vianoc

  dátum  čas  miesto    09:00  SNV  2. nedeľa adventná  10:30  Smižany    17:00  SNV  18:15  Smižany    09:00  SNV: SB s Večerou Pánovou a spoveďou. 3. nedeľa adventná  10:30  Smižany: SB s Večerou Pánovou a spoveďou.    17:00  SNV  18:15  Smižany    09:00  SNV: SB s Večerou Pánovou a spoveďou.  4. nedeľa adventná    Smižany: SB s Večerou Pánovou a spoveďou.    17:00  SNV 18:15 Smižany 16:00 SNV Štedrý deň 17:30 Smižany    09:00  SNV vianočný 10:30 Smižany    09:00  SNV vianočný 10:30 Smižany    16:00  SNV Závierka občianskeho roka 17:30 Smižany    09:00  SNV Nový rok 10:30 Smižany 09:00 SNV…
pokračuj v čítaní
Cirkevný zbor

5. výročie evanjelickej materskej školy

Cirkevný zbor EVAV na Slovensku Spišská Nová Ves a Evanjelická materská škola Si Vás dovoľujú pozvať na slávnosť pri príležitosti 5. výročia vzniku Evanjelickej materskej školy v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa uskutoční 12. júna 2016. Program začne slávnostnými službami Božími o 9:00 v chráme Božom v Spišskej Novej Vsi.
pokračuj v čítaní
Cirkevný zbor

Detský biblický tábor 2016

Prihláste sa na tábor elektronicky TU: Pri nástupe na tábor odovzdajte PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI Tu si môžete vytlačiť prihlášku Kde a Kedy Letný detský biblický tábor sa uskutoční od 2. júla do 6. júla 2016 v Mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom Slavkove. Pre koho Tábor je určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov. Program Program tábora je zameraný na budovanie vzťahov medzi deťmi, voľnočasové aktivity a zábavné štúdium Biblie. Téma tohtoročného tábora je VEDECKÁ VÝPRAVA. Pre deti sú naplánované veľké hry, umelecké workshopy, výlet do Vysokých Tatier, karneval, táborák, večerný program, naučia sa nové piesne a hry. Stravovanie Účastníci…
pokračuj v čítaní
12