Archives for Evanjelická materská škola

Evanjelická materská škola

Stretnutie Modlitebného spoločenstva

bolo vo aule Trangusovho domu seniorálne stretnutie modlitebného spoločenstva. Základná téma bola: Radosť v srdci-ako ju získať. Účasť bratov a sestier z MOSu nebola vysoká pre iné paralelene prebiehajúce akcie. Napriek tomu v prvej časti programu účinkovali deti z Evanjelickej materskej škôlky, ktoré nám ukázali, ako získať radosť v srdci skrze dôveru v Pána Boha. Po prehliadke priestorov materskej škôlky stretnutie pokračovalo príspevkom brata Liptáka, ktorý rozprával o svojom boji so závislosťou, ktorý vďaka Pánu Bohu a modlitbám mnohých vyhral a mohol pocítiť radosť v srdci ako Božie dieťa, ktoré Pán Boh neopustí, ani keď sme veľmi zlí, ale nám milostivo odpúšťa a žehná nám ako najlepší Otec. Ďaľšie fotky si…
pokračuj v čítaní