Oznamujeme členom nášho cirkevného zboru, že výška cirkevného príspevku (známy ako cirkevná daň) je na rok 2016 stanovená na 6,-€/osoba. Tento príspevok je hmotným identifikačným znakom každého člena cirkevného zboru ECAV.
Preto prosíme, aby cirkevný príspevok bol uhradený podľa možností čím skôr. Príspevok je možné uhradiť:

  • po Službách Božích v kostole počas nedieľ a sviatkov
  • v pokladni na Farskom úrade ECAV, Letná 35 Spišská Nová Ves
  • prevodom na účet:

IBAN: SK80 3100 0000 0043 9000 6018
Bankové spojenie: SBERBANK.
Konštantný symbol: 0028
Variabilný symbol: 663101(nezabudnúť uviesť)
Kvôli identifikácii do popisu platby uviesť: priezvisko, ulica

Radi by sme poprosili, tých čo platia prevodom na účet, aby nám zaslali mail o úhrade, lebo niekedy sa z bankového výpisu nedá určiť, kto zaplatil cirkevný príspevok, hlavne pri frekventovaných priezviskách. Zároveň by sme Vás spätne informovali o úspešnosti prevodu. Za porozumenie ďakujeme.

Vopred ďakujeme. Štedrého darcu miluje Boh.